You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

My Gallery

Kot slikar iščem skozi svojo umetnost od kod in kako prihajajo moja lastna čustva in navdih za umetnost. Iščem skupno točko tega zaznavnega sveta in morebitnega sveta mimo mene, ki ga čutim predvsem s svojo umetnostjo. Je ta vzporedni svet tudi svet človeka? Raziskujem, kako, če lahko umetnost obravnavata svet človeka. Zakaj in kaj je to, kar nas obravnava? Kaj in kdo obravnava?

*/ As a painter I search through my art, from where and how my own feelings and inspiration towards art is coming. I seek a common point of this perceptible world and the eventual world outside me, which I feel mostly through my art. I am researching if art can address man. Why and what is that which is addressing? What and Who is addressing?

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0